:::: MENU ::::

Verkoopsvoorwaarden – conditions de vente

Deze prijslijst is geldig tot 31 januari 2017, vervangt de vorige

prijslijst en heeft enkel een informatieve functie.

Onze prijzen staan vermeld onder voorbehoud van mogelijke

marktschommelingen, wettelijke prijsverhogingen of –

verlagingen en eventuele drukfouten.

Onze prijzen staan vermeld inclusief BTW.

Leveringen: hogervermeld.

Fakturen lager dan € 50 worden verhoogd met € 3,75

administratiekosten.

 

Ce tarif est valable jusqu’au 31 janvier 2017, remplace le dernier tarif

et a seulement une fonction informative. Nos prix sont établis sous

réserve de modification suite aux fluctuations du marché, ainsi que

d’éventuelles erreurs d ‘impression.

Nos prix sont indiqués TVA comprise.

Livraison‑: voir ci‑dessus.

Les factures inférieures à € 50 seront majorées de € 3,75

de frais d’administration.