Disclaimer

Welkom op de website van CAVES DE FRANCE BV. Bij het gebruik van materialen van deze website (raadpleging, gebruik of downloads), gaat u ermee akkoord onze voorwaarden na te leven en er zich toe te verbinden.

Informatie over het auteursrecht: Copyright © CAVES DE FRANCE BV– Alle rechten voorbehouden.

1.1. Identiteit van de website/eigenaar

  • Handelsbenaming: Caves de France – World Quality Wines
  • Vennootschapsvorm: BV
  • Ondernemingsnummer: 0406208977
  • BTW-identificatienummer: 406208977
  • Vennootschapszetel: Opstalplein 22 – 9200 Schoonaarde (Dendermonde)
  • Telefoon: 052/427373
  • E-mail: wines@cavesdefrance.be
  • Website: www.cavesdefrance.be

Caves de France heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan, kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Caves de France worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Caves de France en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1.2. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Caves de France enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen, doch Caves de France behoudt zich het recht om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

U mag documenten en grafische afbeeldingen van onze site downloaden, bekijken, kopiëren en afdrukken met inachtname van de volgende punten: (1) de documenten mogen uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, informatie- en niet-commerciële doeleinden; en (2) de documenten mogen geenszins gewijzigd of aangepast worden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, mag u van deze website geen informatie geheel of gedeeltelijk gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, overnemen, publiceren, in licentie geven, afficheren, versturen of verdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caves de France, of zijn respectieve partners waar op de website naar verwezen wordt.

De toegang tot private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert, verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Caves de France en dat door de loutere mededeling van informatie aan Caves de France, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Caves de France.

Het verlenen van toegang tot het private gedeelte van de website van Caves de France middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Caves de France worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

1.3. Aanwezige links

Links naar websites van derden: deze website kan hyperlinks naar websites bevatten die buiten de controle van Caves De France BV vallen. Caves De France BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Een link naar de webpagina’s van derden betekent ook niet  dat Caves De France BV de inhoud of het gebruik ervan ondersteunt of er verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Caves de France. Caves de France behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

1.4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Caves de France behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Caves de France.

Caves De France BVBA is een handelsmerk en andere Caves De France BV productnamen, dienstnamen, slogans of logo’s waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn handelsmerken van Caves De France BV of zijn respectieve partners. Deze laatste worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden gebruikt en kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Caves De France BV, worden alle materialen, commentaar, respons of informatie verzonden naar Caves De France BV via deze website of in verband met deze website beschouwd als niet-confidentieel en eigendom van Caves De France BV. Door deze materialen, commentaar, respons of informatie naar Caves De France BV te versturen, stemt u ermee in dat Caves De France BV alle rechten, eigendomsrechten en belangen verwerft van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met deze materialen, commentaar, respons of informatie en deze ook onbeperkt te kunnen gebruiken.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Caves de France, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Caves de France draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Caves de France, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Caves de France in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

1.5.  Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website www.cavesdefrance.be onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Caves de France ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Caves de France inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Caves de France treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

CAVES DE FRANCE BV IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE DOOR WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF GEBRUIKSVERLIES, OPGELOPEN DOOR U OF DERDEN, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING OF ONRECHTMATIGE DAAD, VEROORZAAKT DOOR UW BEZOEK AAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE GELINKTE WEBSITE OF UW GEBRUIK ERVAN.

CAVES DE FRANCE BV BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TEN ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN AAN DEZE WEBSITE OF DE PRODUCTEN OF PROGRAMMA’S BESCHREVEN IN DEZE WEBSITE AAN TE BRENGEN EN DEZE BIJ TE WERKEN.

 

Wil je graag meer weten?

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes.

Privacy disclaimer:

Caves de France gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en marketing aan te bieden. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via wines@cavesdefrance.be. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.

Opgelet !!!
We zijn gesloten vanaf zaterdag 13 juli tot en met maandag 29 juli 2024.
Tijdens de maanden juli en augustus zijn we gesloten op zaterdag en maandag. gelieve hiermee rekening te willen houden bij online bestellingen.